Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

 • 07/10/2020
 • 🔹 Trở thành thương hiệu hàng đầu cung cấp giải pháp chăn nuôi bền vững nhằm tạo ra thực phẩm an toàn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

   

  🔹 Mang lại giá trị nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho nhân viên.

  🔹 Luôn thỏa mãn nhu cầu và gia tăng giá trị đầu tư cho khách hàng.

  🔹 Cống hiến cho xã hội những sản phẩm mang tính thời đại.

   

   

  🔹 Giá trị và chất lượng sản phẩm là trọng tâm.

  🔹 Lợi ích của khách hàng là then chốt.

  🔹 Thu nhập của nhân viên là trách nhiệm.

  🔹 Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ.

   

   

  🔹 CHIA SẺ & CAM KẾT là kim chỉ nam trong suốt quá trình Hình thành - Phát triển - Trường tồn.