• NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU
  NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU

  24/05/2024

  (Địa điểm: Văn phòng Tp HCM và Đồng Nai - Đi thị trường khi cần)

 • NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  24/05/2024

  (Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai)

 • NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MEN VI SINH
  NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MEN VI SINH

  24/05/2024

  (Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai)

 • NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING
  NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

  24/05/2024

  (Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai)

 • CONTENT MARKETING LAB
  CONTENT MARKETING LAB

  24/05/2024

  (Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai)

 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
  NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  24/05/2024

  (Địa điểm làm việc: KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai)

 • KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM
  KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM

  17/05/2024

  (Làm việc tại Nhà Máy Nhơn Trạch 3)

 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG
  NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  16/03/2024

  (Làm việc tại Nhà Máy Nhơn Trạch 3)